سایزهای گوناگون اکستنشن مو

سایزهای گوناگون اکستنشن مو

اکستنشن مو می تواند در سایزهای مختلف بلندی و حجم متناسب با سلیقه ی شما توسط اکستنشن تاک اجرا شود .