هشدارهای اکستنشن مو

هشدارهای اکستنشن

هشدارهای اکستنشن : در خرید اکستنشن به مراکز معتبر رفته تا موی مصنوعی ساخته شده از الیاف را به جای موی طبیعی به شما تحویل ندهند . در این راستا هشدارهای اکستنشن  را باید جدی گرفته و به برخی از مشخصات اکستنشن موی مصنوعی اشاره میکنیم :
1- اکستنشن موی مصنوعی در مدت محدودی زیبایی خود را از دست داده و زبر میشود .
2-موی ساخته شده از الیاف قابلیت اتو و بابلیس ندارد
3-تست دیگری که برای تشخیص موی طبیعی انجام داده میشود این است که دکلره را باید بیشتر از20 دقیقه بر روی مو باشد اگر تغییری در مو مشاهده نشد موی طبیعی می باشد .
4-برای تست اکستنشن طبیعی نباید از تست های لحظه ای با زمان کم استفاده کرد .
هر مقدار از اکستنشن را خرید میکنید باید دقیقا وزنی را که به شما گفته اند باشد و مواظب باشید که کم فروشی در این میان صورت نگیرد که اکستنشن تاک در این زمینه قابل اعتماد می باشد .