شرایط و روش انتخاب اکستنشن مو 

شرایط و روش انتخاب اکستنشن موشرایط و روش انتخاب اکستنشن مو

شرایط و روش انتخاب اکستنشن مو

 

 

اگر قصد اکستنشن مو دارید برای اضافه کردن مو بهتر میباشد موی خودتان حداقل ۷ سانتی متر باشد.

اندازه قد مو اضافه شده بر اثر اکستنشن مو به موهایتان وابسته است و برای موهای خیلی کوتاه نمی توان موهای خیلی بلند اضافه کرد و هر دو باید تا حدی با هم هماهنگ باشند تا طبیعی به نظر بیاید.

اکستنشن مو انواع مختلفی دارد، شما بهتر است روشی را انتخاب کنید که به موهایتان آسیب نرساند و جدا کردن موهای اضافه را آسان تر کند.

اگر حالت هایلایت را دوست دارید موهای اضافه را در رنگی چند درجه روشن تر از موهای خود تهیه کنید و با آن ها اکستنشن مو را انجام دهید.

 

 

ارتباط با اکستنشن مو تاک