تفاوت اکستنشن مو لیزری با دیگر روش ها

تفاوت اکستنشن مو لیزری با دیگر روش ها

تفاوت اکستنشن مو لیزری با دیگر روش ها

اکستنشن مو لیزری كمترين نمود را در بين بقیه مدل های اکستنشن مو دارد كه فقط در صورت لمس و باز كردن موها از هم قابل مشاهده است.

باز شدن راحت اكستنشن مو كه مانع از خرد شدن و قطع شدن مو می شود و با استفاده از ريمور يا حلال خود كراتين انجام میگیرد.

با توجه به جنس موي مشتري استفاده از دستگاه صحيح برای نصب اکستنشن مو انجام میگیرد.

روش لیزر  فقط %10 الی  %15 موي خود فرد را براي نصب اكستنشن مو به کار میگیرد.

به علت نصب ظريف اين روش اکستنشن مو بستن مو، شینيون ، دم اسبي بدون مشاهده جای نصب انجام میشود.

 

ارتباط با اکستنشن مو تاک