انواع متصل کردن اکستنشن مو

انواع متصل کردن اکستنشن مو

انواع متصل کردن اکستنشن مو

برای وصل کردن اکستنشن مو به سر 3 روش وجود دارد :

• استفاده از کلیپس برای اکستنشن مو: در این روش ، موهای اضافه به گیره یا کلیپسی وصل شده که به راحتی به مو متصل شده و از آن جدا می‌شود.

• اکستنشن گرم برای اکستنشن مو: در این مدل از پنس گرم‌شده ای را به کار میبرند تا با استفاده از کراتین موی اضافه به موی اصلی بچسبد.

• اکستنشن سرد برای اکستنشن مو: در این مدل از چسبی گیاهی مرسوم به کراتین به کار میرود تا موی مصنوعی به ریشه مو متصل شود. این چسب بی‌رنگ بوده و در روش دیگر اکستنشن مو سرد از حلقه‌های فلزی استفاده می‌کنند تا موی اضافه را به ریشه مو متصل کنند. بهتر است بدانید از حلقه برای موهای ضخیم استفاده می‌کنند.

 

ارتباط با اکستنشن مو تاک