اندازه های اکستنشن مو

اندازه های اکستنشن مو

اندازه های اکستنشن مو :

100 گرمی تا گودی کمر 60 سانتی رنگ مشکی
100 گرمی تا گودی کمر 60 سانتی دیگر رنگ های دلخواه تان

100 گرمی تا روی باسن 70سانتی رنگ مشکی
100 گرمی تا روی باسن 70سانتی دیگر رنگ های دلخواه تان

100 گرمی تا زیر باسن 90 سانتی رنگ مشکی
100 گرمی تا زیر باسن 90 سانتی دیگر رنگ های دلخواه تان

اکستنشن تاک در ارائه  اکستنشن مو در اندازه های مختلف مهارت دارد و هر چه را که باب میل خانم هاست را تشخیص داده و به بازار ارائه میکند و میداند که برای موی شما چه اندازه ای مناسب بود که آسیبی به موهای شما نرسد.

با خرید اکستنشن مو از اکستنشن تاک نصب آن را برای شما به صورت رایگان انجام می دهد .