اتصال مهره ای اکستنشن مو

آموزش اتصال مهره ای اکستنشن مو به سر

این روش که به اتصال مهره ای معروف است بدون احتیاج به چسب که آسیب کمتری به مو می رساند استفاده میشود.
طبق روش بالا یک دسته باریک از موها را جدا کرده به وسیله یک قلاب چوبی سیمی مخصوص اکستنشن مو که از قبل آماده کردیم ،

داخل سیم قلاب چوبی ، رینگ مهره های (از جنس آلومینیوم) قرار می دهیم و رینگ را درون رشته مو جدا شده تا انتهای مو قرار داد

و سپس یک شاخه از اکستنشن مو را درون رینگ گذاشته و توسط انبر اکستنشن مو (دم باریک مخصوص اکستنشن) وصل میکنیم.

باز به همین شکل موهای دیگر را به موی اکستنشن توسط رینگ مهره ای متصل می نماییم.