آیا اکستنشن مو به مو آسیب میرساند؟

آیا اکستنشن مو به مو آسیب میرساند؟

کسانی که موهای کوتاهی دارند یا کسانی موها آن ها نازک است و کم پشت ، به اکستنشن مو روی می آورند.

اکستنشن مو با موهای طبیعی بسیار فراگیر بوده و مورد انتخاب بسیاری از مشتریان به دلیل طبیعی بودن مو و سشوار و اتو کشیدن راحت مورد توجه قرار گرفته است.

آسیب رساندن اکستنشن مو به موهای اصلی فرد بستگی به این دارد که چه کسی اکستنشن را برای شما نصب میکند.

اکستنشن مو اگر به صورت اصولی و با استفاده کراتین انجام بگیرد ، هیچگونه آسیب به موها نرسانده و اگر با کراتین و لیزر اکستنشن انجام شود حدود 6 ماه ماندگاری دارد.

آیا اکستنشن مو به مو آسیب میرساند؟

ارتباط با اکستنشن مو تاک